บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ

... กว่าจะมาเป็นบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบที่เจ้าของบ้านและชุมชนภาคภูมิใจ ควรค่าแก่การศึกษาและสืบสานต่อไป ...

ประชาสัมพันธ์/แจ้งเวียน

รู้ยัง !! ใคร...ทำอะไร...ที่ไหน...เมื่อไร...อย่างไร

E-BOOK

E-book สร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รอการเปิดอ่านอยู่ที่นี่

สื่อเผยแพร่

สาระน่ารู้ น่าสนใจ


กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ดูทั้งหมด


อ่านหนังสือสนุก ปลุกสมอง

ลักษณะกิจกรรม ให้ผู้ที่สนใจ่านบทความในหนังสือ แล้วสรุป นำมาร่วมอภิปราย

อ่านเขียน เรียนรู้โลก

ลักษณะกิจกรรมครูแนะนำหนังสือและประโยชน์ของหนังสือ สื่อออนไลน์ แล้วให้นักเรียนคิดวิเคราะห์

กิจกรรมหนอนหนังสือ

นางภิญโญ ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอบันนังสตา มอบหมายให้คณะครูกศน.ตำบลตลิ่งชัน เข้าไปจัดกิจกรรมในหนอนหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนวัดเจริญธรรม ตำบลตลิ่งชัน อำเ...

ดูทั้งหมด

facebook.com/cbh.nfe